Колегія адвокатів HERITABULUS створена адвокатами, які є фахівцями в галузях цивільного, сімейного та міжнародного приватного права.

Головними принципами, яких дотримуються адвокати об’єднання, є відповідальність, професійність та якість допомоги, якої потребує довіритель-клієнт.

В першу чергу нашими адвокатами реалізується можливість мирного врегулювання спорів та застосування превентивних правових інструментів з метою їх недопущення.

Двадцятилітній досвід в обраних галузях права, володіння іноземними мовами надає можливість партнерам адвокатського об’єднання надати професійний захист майнових прав та інтересів клієнта як в Україні, так і закордоном в усіх державних інституціях та органах, зокрема судах всіх рівнів, до яких вимушений звертатися клієнт.

Зазначені види правової допомоги не мають вичерпного характеру, тому будь-які окремі побажання клієнта з інших правових питань та галузей права можуть бути обговорені та вирішені індивідуально.