Той хто бажає завчасно подбати про передачу своєї спадщини повинен дуже ґрунтовно все обміркувати. Вказаний нижче перелік з 10-ти кроків надасть Вам допомогу та можливість вірно сформулювати та послідовно викласти Ваші уявлення про те, як це повинно відбуватись.

Крок 1. Визначити перелік майна, з якого буде складатись спадщина?

Складання переліку та оцінка всього майна, яке є у Вас:

 • гроші, вклади в банку, пайові внески, цінні папери;

 • нерухоме майно (будинки, квартири, земельні ділянки, паї);

 • частки в статутному капіталі підприємств, товариств, або підприємство в цілому;

 • цінні рухомі речі: автомобіль, меблі, картини, антикваріат, тощо;

 • авторські та подібні права на інтелектуальну власність;

 • будь-яке інше майно або майнові права;

 • майно за кордоном.

Крок 2. Визначити, якими є особисті відносини спадкодавця з потенційними спадкоємцями?

Аналіз особистих та сімейних відносин:

 • сімейний стан: одружений (одружена), шлюб розірваний, вдовець (вдова), незареєстровані фактичні шлюбні відносини (цивільний шлюб);

 • діти, батьки, онуки, племінники, що живуть разом з Вами, або яких бажаєте врахувати при розподілу спадщини;

 • брати, сестри, баба, дід з обох боків, рідні дядько та тітка;

 • члени сім’ї малолітні, неповнолітні, непрацездатні: хворі або похилого віку, які перебувають на утриманні та/або мають право на обов’язкову частку у спадщині;

 • чи існують позашлюбні діти, пасинок чи падчерка, яких бажаєте врахувати при розподілу спадщини;

 • інші особи, які проживають з Вами однією сім’єю більше п’яти років.

Крок 3. Встановити хто і скільки (яку частину) від Вашого майна повинен отримати у спадщину?

Необідно визначитись в тому, яким чином має буди розподілена Ваша спадщина між близькими Вам людьми:

 • хто повинен отримати певну частку у спадковому майні, розмір такої частки;

 • хто має отримати у власність певне окремо визначене майно (квартиру, автомобіль, ділянку, коштовності, предмети домашньої обстановки тощо);

 • хто з близьких не отримає нічого;

 • хто отримає обов’язкову частку у спадщині у випадку складання заповіту;

 • кому Ви бажаєте надати право користування певним майном протягом тривалого часу (проживання в квартирі, користування земельною ділянкою тощо).

Крок 4. Попередньо прорахувати, які витрати будуть понесені про оформленні спадщини?

Необхідно ретельно порахувати та передбачити:

 • скільки буде коштувати оформлення прав на спадщину, а у випадку, якщо майно, наприклад нерухомість, не завершене будівництвом (ремонтом), то скільки потрібно коштів для введення його в обіг (в експлуатацію);

 • які є законні способи знизити витрати на оформлення спадщини, зокрема шляхом укладення альтернативного договору;

 • чи будуть спроможні спадкоємці сплатити додаткові витрати після спадкування на оформлення своїх прав та утримувати спадщину.

Крок 5. Які податки повинні бути сплачені, в якому розмірі та які є способи їх зменшення?

Є важливим визначитись завчасно:

 • які податки повинні будуть сплатити спадкоємці в залежності від їх місця в родинній ієрархії та вартості спадкового майна, розмір таких податків;

 • чи існують законні способи зменшення податків при спадкуванні;

 • чи будуть спроможні спадкоємці сплатити податки про спадкуванні.

Крок 6. Встановити момент, з якого Ви бажаєте передати майно спадкоємцям, і чи збігається це з бажанням останніх:

 • чи будете задоволені Ви тим, що майно перейде у власність спадкоємця після Вашої смерті;

 • чи є бажання передати у власність близьких майно ще до смерті, та у який спосіб це можна зробити, наприклад, укладення договору дарування, іншого договору;

 • якщо ви є співвласником підприємства за участю інших осіб, які не є Вашими родичами, чи передбачили Ви безпроблемний перехід до спадкоємців як Вашої частки в капіталі, так і права на участь в підприємстві. Коли це краще зробити: до чи після смерті, та в який спосіб?

Крок 7. В який спосіб Ви бажаєте щоб відбувалося спадкування:

 • відповідно до закону (всі спадкують в рівних частках);

 • складання заповіту, заповіту подружжя, заповіту під умовою, заповіту з заповідальним відказом або сервітутом;

 • складання секретного заповіту;

 • або складання спадкового договору.

Необхідно завчасно визначитись з тим де і хто буде посвідчувати Ваш заповіт: нотаріус чи посадова особа у випадках, передбачених законом.

Якщо у Вас є майно за кордоном, то необхідно Ваші побажання погодити з нормами права країни, в якій воно знаходиться, оскільки в таких випадках застосовуватиметься право країни його знаходження або право місця постійного проживання спадкодавця.

Крок 8. Якщо у Вас два та більше спадкоємців, чи передбачили Ви можливість уникнути спору між ними щодо поділу спадщини.

Ризик спорів між спадкоємцями зменшується шляхом:

 • справедливого розподілу спадкового майна між ними;

 • правильного та недвозначного відображення волі спадкодавця;

 • залучення адвоката з огляду на обставини Вашого майнового та сімейного стану та необхідності завчасного врегулювання відносин між спадкоємцями.

Крок 9. Чи передбачили Ви те, щоб Ваші борги не перейшли до спадкоємців і не стали для них нездоланноюборговою ямою:

 • спадкодавцю треба визначитись з тими боргами, які виникли у нього за життя і не є сплаченими: за договорами з фінансовими установами (банками), зокрема кредити;

 • за будь-якими іншими договорами, за якими Вами були завдані збитки внаслідок його невиконання;

 • заподіяння шкоди іншим особам;

 • за результатами вже відкритих судових справ, по яким були винесені рішення, або ще не закінчених процесів.

Встановити з адвокатом, чи існує можливість уникнення в законний спосіб обов’язку не погашати борги спадкодавця його спадкоємцями, а якщо такої можливості не існує, то врахувати спроможність погашення боргових вимог кредиторів Вашими спадкоємцями.

Крок 10. Обрати спосіб гарантування виконання заповіту, управління та догляду за спадковим майном:

 • призначення виконавця заповіту, якому буде доручено його виконання;
 • охорона спадкового майна, як до його розподілу між спадкоємцями, та і після;
 • передбачити необхідність організації догляду, утримання майна, вчинення будь-яких дій для підтримання його в належному стан (управляння спадщиною).

Крок останній. Як уберегтися від помилок:

 • періодично повертатись до вже посвідченого заповіту з урахуванням змін сімейних, майнових відносин, зміни держави перебування або знаходження майна та інших особистих обставин спадкодавця та спадкоємців;

 • звертатись до фахівців в спадковому праві