Той, хто бажає прийняти свою спадщину без зайвих втрат, повинен завчасно звернутись до цього питання. Вказаний нижче перелік з 10-ти кроків надасть Вам можливість послідовно і вірно сформулювати Ваше уявлення про це та не допустити помилок.

Крок 1. Якщо спадкування не уникнути, то чи передбачили ви завчасно зі спадкодавцем можливість укласти заповіт або спадковий договір, враховуючи інтереси всіх спадкоємців з огляду на наявне майно спадкодавця?

При наявності розуміння між спадкодавцем та спадкоємцями щодо розміру часток кожного у спадщині вчинення заповіту або/та спадкового договору дасть можливість зекономити час, кошти та здоров’я при набутті спадщини у власність.

Крок 2. Перевірити, чи відкрилась спадщина.

Спадкоємцю потрібно точно встановити коли відкрилася спадщина, в якому населеному пункті (країні) та підтвердити це відповідними документами: свідоцтвом про реєстрацію смерті, довідкою про причину смерті, іншими необхідними документами, які точно відобразять факти про час і місце смерті спадкодавця.

Невірне або несвоєчасне оформлення таких документів може істотно стати на заваді при прийнятті Вами спадщини.

Крок 3. Встановити, чи є ви серед осіб, які мають право на спадщину та визначитись,чи бажаєте ви спадкувати взагалі.

Потрібно для себе вирішити: бажаєте Ви спадкувати чи ні, якщо ні, то з яких причин. Особливо це питання актуальне, якщо спадкоємців кілька, і хтось має намір передати свою частку іншому ще до початку спадкування.

Якщо Ви вирішили не спадкувати, але є деякі сумніви щодо інших спадкоємців, то краще все ж таки подати заяву про прийняття спадщини, перевірити факт відкриття спадкової справи та наявність інших спадкоємців. Може статися так, що спадщину крім Вам ніхто не прийняв, а в такому випадку майно просто відійде державі, як відумерле.

Крок 4. Встановити перелік спадкового майна (спадкових прав), що входить до спадщини, та боргів спадкодавця (обов’язків), які потрібно погасити.

Чи усвідомили Ви як спадкоємець, що будете успадковувати не лише певні об’єкти матеріального миру, а СПАДЩИНУ, яка визначається як уся сукупність прав та обов’язків спадкодавця, в яких він перебував на момент своєї смерті, за умови, що ці права та обов’язки не є невіддільними від особи спадкодавця та здатні перейти до інших осіб. Тому, в законі є перелік прав та обов’язків, які не можуть перейти у спадщину — з огляду на їх нерозривний зв’язок з особою спадкодавця.

Чи передбачили ви разом з спадкодавцем та адвокатом законну можливість уникнути обов’язку оплати боргів спадкодавця.

Якщо є ризик, що боргів не уникнути і вони перевищують активи, то треба цьому приділити особливу увагу, і не пропустити можливість відмовитись від спадщини.

Важливим тут є те, як своєчасно дізнатися про всі борги спадкодавця.

Крок 5. Обрання способу спадкування: за законом чи за заповітом та врахування інтересів інших спадкоємців.

Може бути так, що у спадкоємця виникне можливість вибору способу спадкування: за законом або за заповітом. В деяких випадках, враховуючи свої інтереси та інтереси (бажання) інших спадкоємців, вигідніше відмовитись цілком від одного виду спадкування на користь іншого, ніж потім укладати додаткові угоди з родичами. Існують і інші причини для вибору способу спадкування.

Крок 6. Чи маєте ви всі належні документи для оформлення спадщини нотаріусом?

Нотаріус після прийняття заяви від спадкоємців, формує у спадковому реєстрі відповідний реєстраційний запис, заводить спадкову справу, здійснює перевірку дійсності заповіту, спадкового договору та інших документів. У разі невідповідності документів сучасним вимогам, нотаріус може подати відповідні запити про отримання інформації з відповідних установ та органів — слід поважно поставитись до таких доручень та посприяти їх отриманню.

Як свідчить практика, небажання одних спадкоємців вчиняти певні дії для оформлення спадщини, особливо коли оригінал документів на майно перебувають у них, може привести до судового спору, що істотно затягне процес набуття Вами права на спадкове майно.

Крок 7. Чи скористались ви можливістю здійснити розподіл спадщини між спадкоємцями шляхом укладення письмової угоди?

Це важливо зробити у разі успадкування за законом — домовитись хто, що і скільки успадковує, з урахуванням боргів спадкодавця та фінансових можливостей і потреб спадкоємців. Черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування та розмір часток у спадщині стосовно нерухомого майна або транспортних засобів можуть бути змінені нотаріально посвідченим договором спадкоємців, укладеним вже після відкриття спадщини.

У разі існування спору щодо розподілу нерухомого майна в натурі та черговості спадкування його необхідно буде вирішити через суд.

Крок 8. Чи все ви передбачили для належної сплати податків, державного мита, послуг нотаріуса за видачу свідоцтв про спадщину?

За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством.

Розмір договірної плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, не може бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.

Згідно вимогам Податкового Кодексу України дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права), підлягає оподаткуванню, і зазначається в річній податковій декларації, податок сплачується у відсотках від доходу до нотаріального оформлення спадщини. Значення буде мати оцінка вартості успадкованої долі для визначення всіх платежів та зборів, готовність їх вчасно сплатити.

Крок 9. Перевірити чи стали Ви власником після отримання свідоцтва про право на спадщину або рішення суду

Нотаріус за заявою спадкоємця — власника нерухомого майна формує відповідний запис у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, видає власнику відповідний витяг з державного реєстру.

Якщо спір про спадщину вирішується судом, то право власності на спадкове майно буде підтверджуватись рішенням суду. Після відповідної реєстрації такого права в державному реєстрі, спадкоємець стає власником майна, яке він успадкував, що необхідно здійснити самому.

Крок 10. Чи скористались Ви можливістю уникнути для себе перелічених вище проблем

Чи не думали Ви над тим, що можливо простіше та дешевше вирішити питання переходу прав на майно, яке ви плануєте спадкувати, ще до моменту відкриття спадщини?

В багатьох випадках можна, а іноді і потрібно уникнути процесу спадкування, як з точки зору економії коштів та часу, так і з причини недопущення спорів між спадкоємцями, які, як свідчить судова практика, дуже схильні бути незадоволеними тим, як розподіляється між ними майно померлого спадкодавця. Часто дуже непросто вибудовуються відносини при спадкуванні часток підприємств і між спадкоємцями та іншими партнерами спадкодавця по бізнесу.

Чи скористались Ви можливістю уникнути таких проблем в майбутньому та порадили спадкодавцю зробити це завчасно в інший спосіб, наприклад, шляхом укладення відповідного договору ще до смерті.

Завчасне звернення спадкоємців разом з спадкодавцем до адвоката, допоможе Вам зберегти добрі родинні відносини, істотно зекономити кошти і таким чином сприяти росту Вашого добробуту.